cmrvillas@gmail.com +91 9744 475 555 | +91 9446 474 444

ANNA Gardens

കരുവന്‍ഞ്ചാലില്‍ നിന്നും 1800 മീറ്റര്‍ അകലെ കല്ലടി കാവും കുടി റോഡില്‍ കരുനാനഗറില്‍ 10 വില്ലാസ്.
1250 Sqft 8 cent 3 Bed Room 35 Lakh. 1390 Sqft 10 cent 3 Bed Room 39 Lakh. 1658 Sqft 11 cent 3 Bed Room 43 Lakh.

Share This Page to your friends